Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za velice zajímavé, odborné, vtipné a zároveň věcné školení. Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti a samotní naši zaměstnanci vyjádřili zájem, že by si paní lektorku někdy rádi opět poslechli.“

Olga Lakotová
vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Centrum sociálních služeb Český Těšín

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je snížení potencionálních chyb a rizik, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno zdravotní nelékařské službě – odbornost 913.

 

Osnova

Obsah:

  • Dodržení legislativy při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Posun v uplatnitelnosti Praktických sester (S2) - budou nositelkami výkonů 06627, 06613 (aplikace léčebné terapie), po jednání 7.11.2018 mezi APSS ČR a generálním ředitelem VZP ČR.
  • Nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu a nasmlouvání signálního výkonu.
  • Bonifikace podle diagnóz „F, G“ v r. 2019 a aktuální metodika VZP.
  • Novelizace Seznamu výkonů odbornosti 913.
  • Zavedení do praxe měsíčního registračního vzorce a snížení lhůty pro vyúčtování, který pro rok 2019 potvrdila VZP.
  • Implementace správných postupů ve vykazování péče zdravotním pojišťovnám.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.
  • Výpočet optimálních úhrad od zdravotních pojišťoven v uvedené organizaci.

 

Tento termín nebyl nalezen! Zobrazit ostatní termíny