Návrat na přehled kurzů

Komunikace s osobami s demencí

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. A2018/0770-SP/PC/VP

U osob s deficitem kognitivních funkcí je v komunikaci nevyhnutelné zohlednit nejen deficity vycházející ze samotného stáří a tomu přizpůsobit komunikaci, ale také vytvořit podmínky pro interaktivní výměnu informací, aby osoba se získanou poruchou kognitivních funkcí nebyla konfrontována s vlastní neschopností v dané životní situaci.

Cílem kurzu je naučit se jak přizpůsobit komunikaci s osobami s demencí, jak udržet komunikační potenciál na straně klienta, jak identifikovat specifika v uspokojování jeho potřeb, jak je ve spolupráci s ním uspokojit a motivovat ho k činnosti.

 

Osnova

  • Typy a stupně demencí. Příznaky a projevy demencí.
  • Rozdíly mezi tradiční formou komunikace s lidmi bez kognitivního deficitu a s osobami s demencí. Zásady komunikace s osobami s demencí ve vztahu k jednotlivým stádiím nemoci.
  • Smyslové a kognitivní „překážky“ v komunikaci, jak je překonat?
  • Vnější a vnitřní podmínky komunikace.
  • Podpora vlastní empatie v komunikaci.
  • Zvládání neočekávaných situací při péči o osoby s demencí.
  • Identifikace potřeb a jejich uspokojení v každodenním životě.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
19. 3. 2019, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 790 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
19. 3. 2019, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 790 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: