Návrat na přehled kurzů

Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2013/0564-PC/SP/VP/PP

Při práci s klientem v sociálních službách se klade důraz na zmapování jeho přání, stanovení osobních cílů, plánů péče. Pro pracovníky při práci s klienty je důležité, aby zvládli péči i o klienty, se kterými se obtížně spolupracuje, a to buď z důvodu jejich zdravotního omezení, nebo jejich stupni závislosti, nebo psychické zranitelnosti. Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s některými skupinami obtížněji spolupracujících klientů včetně bezdomovců v sociálních službách, s lidmi bez naděje, s lidmi „odepsanými“. Poskytnout ucelené informace o specifickém přístupu v komunikaci, o možnostech přístupů při problematickém chování klientů.

Osnova

  • Profesionální způsoby práce.
  • Klient trpící depresí. Zásady komunikace. Problematické chování – možnosti řešení (sebevražedné myšlenky – postup práce v rámci možností pracovníků sociálních služeb – „včasné zachycení“).
  • Klient trpící schizofrenií. Komunikační strategie.
  • Akutní psychotická ataka. Pravidla zacházení s agresí. Zákonná úprava - omezení osobní integrity – nedobrovolná hospitalizace.
  • Sociálně vyloučený klient. Bezdomovectví. Sociální deviace, sociálně patologický jev. Podpůrný systém a péče.

Termín kurzu dne 20. 6. 2018, 09:00

Lektor: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Cena vč. DPH: 850 Kč

Vzdělávacího středisko: Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B3.15, Jihlava / Vysočina

Adresa a popis cesty:

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka