PhDr. Jan Matějovský, PhD.

Návrat na přehled lektorů

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, Obor Ošetřovatelská péče v matejovsky gerontologii, bakalářský a magisterský studijní program Ošetřovatelství, Bc., Mgr.
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava, Obor Veřejné zdravotnictví, Doktorské studium, PhDr.
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava, Obor Veřejné zdravotnictví, Doktorandské studium, PhD.

Organizace:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, Klinika geriatrie a praktického lékařství, externí spolupráce, výzkumný pracovník.

Zaměstnání:

 • Institut sociálně zdravotních strategií, z.s. Jungmannova 1146/33,  612 00 Brno-Královo Pole.
 • CURATIO EDUCATION s.r.o., lektor.
 • OSVČ, lektor.

Publikace:

 • Kubešová H., Holík J., Kabelka L., Matějovský J. Problematika diagnostiky a léčby bolesti starších nemocných. Sociální péče 2003, 4, 2, 9 – 10, ISSN 1213-2330.
 • Kubešová H., Weber P., Polcarová V., Matějovský J., Šlapák J. Výživa ve stáří. Medicína pro praxi 2006, 3, s 118-123.
 • Matějovský J., Matějovská Kubešová H., Meluzínová H. Zhodnocení funkčního stavu seniorské populace. Geriatrie a gerontologie, 2012, roč. 1/2012, č. 2, s. 65-70. ISSN 1805-4684.
 • Matějovská Kubešová H., Meluzínová H., Weber P., Bielaková K., Matějovský J. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 421-426. ISSN 1212-4184.