Ing. et Bc. Renata Prokešová

Návrat na přehled lektorů

Vzdělání: prokesova_web

  •  ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní obor: Systémová integrace procesů do zdravotnictví.
  • Univerzita Karlova Praha, 3. Lékařská fakulta, studijní obor: Zdravotní vědy.

 

Organizace:

Zaměstnání:

  • Grandpark a.s., výkonná ředitelka
  • Lektor, konzultant, spolupráce s CURATIO EDUCATION s.r.o.