Návrat na přehled kurzů

Psychiatrické minimum I.

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2014/1472 - PC/SP/VP/PP

Psychiatrie zaujímá v péči o uživatele sociálních služeb významné postavení z důvodů vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin sociální služby. Současná psychiatrie vnímá člověka a jeho problémy z biopsychosociální perspektivy s vědomím vzájemného propojení jednotlivých aspektů nemoci, důrazem na humánní přístup a snahou o propojení jednotlivých oblastí v rámci poskytované péče (tzv. sociálně-psychiatrický model). Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o poruchách psychických funkcí s ohledem na vysokou pravděpodobnost, že se s nimi při poskytování sociálních služeb setkají. Kurz pomůže pracovníkům v orientaci v základních psychických funkcích – v jejich odlišení i vzájemném vlivu, vybaví účastníky po stránce psychopatologické terminologie, pomůže pečujícím osobám lépe porozumět chování klientů s psychickou poruchou, uvažovat o možnostech přístupu, formě chování k takovému klientovi a lépe tak zvládat neobvyklé způsoby jednání a chování nemocných a celkově tím zlepšit úroveň poskytované služby.

 

Osnova

  • Poruchy vnímání, pozornosti a vědomí.
  • Poruchy myšlení a řeči.
  • Poruchy paměti a vůle.
  • Poruchy emocí a pudů.
  • Psychické poruchy při postižení mozku.
  • Psychické poruchy ve stáří.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka