Návrat na přehled kurzů

Psychiatrické minimum I.

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2014/1472 - PC/SP/VP/PP

Psychiatrie zaujímá v péči o uživatele sociálních služeb významné postavení z důvodů vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin sociální služby. Současná psychiatrie vnímá člověka a jeho problémy z biopsychosociální perspektivy s vědomím vzájemného propojení jednotlivých aspektů nemoci, důrazem na humánní přístup a snahou o propojení jednotlivých oblastí v rámci poskytované péče (tzv. sociálně-psychiatrický model). Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o poruchách psychických funkcí s ohledem na vysokou pravděpodobnost, že se s nimi při poskytování sociálních služeb setkají. Kurz pomůže pracovníkům v orientaci v základních psychických funkcích – v jejich odlišení i vzájemném vlivu, vybaví účastníky po stránce psychopatologické terminologie, pomůže pečujícím osobám lépe porozumět chování klientů s psychickou poruchou, uvažovat o možnostech přístupu, formě chování k takovému klientovi a lépe tak zvládat neobvyklé způsoby jednání a chování nemocných a celkově tím zlepšit úroveň poskytované služby.

 

Osnova

  • Poruchy vnímání, pozornosti a vědomí.
  • Poruchy myšlení a řeči.
  • Poruchy paměti a vůle.
  • Poruchy emocí a pudů.
  • Psychické poruchy při postižení mozku.
  • Psychické poruchy ve stáří.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka