Návrat na přehled kurzů

Úvod do alternativní a augmentativní komunikace

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Přednáška byla skvěle podaná, s humorem i citem a odnesla jsem si z ní úžasný zážitek. Mnohokrát děkuji a doufám, že budu mít v budoucnu možnost se podobného kurzu opět zúčastnit.“

Dana Motyčková
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV 2014/1236-PC/SP/VP/PP

Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi specificky lidské schopnosti. Ne vždy je tato schopnost samozřejmá. Velká část dospělých osob patří do skupiny lidí, kteří z nejrůznějších důvodů mluvenou řečí komunikovat nemohou vůbec nebo jen v omezené míře. Potřeba dorozumívat se s ostatními tím však není nijak umenšena a je stejně nutná jako u kteréhokoliv člověka. Proto hledáme náhradní způsoby, kterými by tito lidé mohli vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí a mohli tak aktivně ovlivňovat svůj život a své okolí.

Kurz může být námětem ke zlepšení komunikace a navázání kontaktu s klientem, který verbálně nekomunikuje nebo je jeho řeč málo srozumitelná. Kurz je koncipován jako praktické cvičení včetně příkladů dobré praxe a nezbytného teoretického úvodu.

 

Osnova

  • Verbální a nonverbální komunikace.
  • Příčiny poruch komunikace.
  • Alternativní a augmentativní komunikační metody (AAK).
  • Statické a dynamické komunikační systémy.
  • Představení metod a pomůcek AAK: předměty, fotografie, systém Makaton,  piktogramy, znak do řeči.
  • Strategie rozvoje komunikačních dovedností v každodenním životě.
  • Praktická cvičení – názorné ukázky.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka