Návrat na přehled kurzů

Úvod do alternativní a augmentativní komunikace

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV 2014/1236-PC/SP/VP/PP

Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi specificky lidské schopnosti. Ne vždy je tato schopnost samozřejmá. Velká část dospělých osob patří do skupiny lidí, kteří z nejrůznějších důvodů mluvenou řečí komunikovat nemohou vůbec nebo jen v omezené míře. Potřeba dorozumívat se s ostatními tím však není nijak umenšena a je stejně nutná jako u kteréhokoliv člověka. Proto hledáme náhradní způsoby, kterými by tito lidé mohli vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí a mohli tak aktivně ovlivňovat svůj život a své okolí.

Kurz může být námětem ke zlepšení komunikace a navázání kontaktu s klientem, který verbálně nekomunikuje nebo je jeho řeč málo srozumitelná. Kurz je koncipován jako praktické cvičení včetně příkladů dobré praxe a nezbytného teoretického úvodu.

 

Osnova

  • Verbální a nonverbální komunikace.
  • Příčiny poruch komunikace.
  • Alternativní a augmentativní komunikační metody (AAK).
  • Statické a dynamické komunikační systémy.
  • Představení metod a pomůcek AAK: předměty, fotografie, systém Makaton,  piktogramy, znak do řeči.
  • Strategie rozvoje komunikačních dovedností v každodenním životě.
  • Praktická cvičení – názorné ukázky.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka