Návrat na přehled kurzů

Řízení rizik, rizikové plány

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorovi a vzdělávací instituci CURATIO za zorganizování kurzu Psychiatrické minimum. Všem zúčastněným zaměstnancům se velice líbil a byli nadmíru spokojeni. Těším se na další podobná setkání.“

Jaroslava Otradovská
vedoucí zdravotního úseku
Domov Na Hradě Rychmburk

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2010/409-PC/SP/VP

Riziko představuje kombinaci pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu – poskytované služby. Cílem programu je naučit se rizika odstraňovat nebo je alespoň posunout do akceptované oblasti. Řízení rizik při práci s klienty je jedním ze základních stavebních kamenů moderního managementu a každé zařízení, které poskytuje sociální služby by mělo považovat za riziko vše, co by se mohlo stát zdrojem nejistoty nebo nežádoucí variability při poskytování služby.

Vzdělávací program navazuje na základní znalosti spojené s problematikou tvorby individuálních plánů u uživatelů pobytových služeb zařízení sociální služby. Lektor při své prezentaci může pracovat s programem IS Cygnus, ve kterém prezentuje správné vyplnění formulářů.

Osnova

  • Definice rizik. Řízení rizik a možný střet zájmu s právy uživatele sociální služby.
  • Vstupní informace o uživateli v kontextu možného rizika.
  • Přiměřená rizika jako součást I.P.
  • Formulace cílů péče sestavené na základě dohody s uživatelem.
  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k maximální redukci rizika a snížení možnosti použití restriktivních opatření.
  • Restrikce nedílnou součástí plánu rizik.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka