Návrat na přehled kurzů

Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2010/1115 - PC/SP/PP

Účastníkům budou předány základní informace o problematice cévní mozkové příhody a o specificích následné péče v přirozeném prostředí klienta včetně možností péče rehabilitační s cílem dosažení maximální funkční nezávislosti klienta. Účastníci budou umět pomocí stimulačních postupů a přístupů aktivně u plegických klientů podporovat návrat vnímání a hybnosti. Velký prostor bude věnován mobilizaci klientů s důrazem na aktivní polohování a zásady při jejich vertikalizaci. Cílem kurzu je pomoci pracovníkům přímé obslužné péče lépe aplikovat nové poznatky do své každodenní práce a umět je předat dalším pečujícím.

 

Osnova

  • Patofyziologie cévních mozkových příhod.
  • Specifika péče o klienty s cévním onemocněním mozku.
  • Polohy aktivní a pasivní, polohy na lůžku vleže a vsedě, zásady polohování plegických částí těla v invalidním vozíku, výběr vhodné polohovací pomůcky, využití prvků konceptu Bobath.
  • Nácvik přesunu z lůžka na vozík a zpět technikou „nízký přesun“.
  • Prvky kinestetiky v péči o imobilní a plegické klienty.
  • Intervence u nemocných s poruchami řeči a vnímání.
  • Intervence u nemocných s poruchami polykání.

Prosíme dát lektorovi k dispozici invalidní vozík.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka