Návrat na přehled kurzů

Péče o klienty s Parkinsonovou nemocí

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2015/0467-PC/SP/VP/PP

Kurz seznamuje účastníky s problematikou Parkinsonovy nemoci a přidruženými zdravotními a sociálními problémy. Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociální poradenství osobám s Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc, podporu za účelem prevence sociálního vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života. Kurz poskytne odborné informace, jak pomocí rehabilitačně-ošetřovatelského přístupu k nemocným ovlivnit průběh jejich nemoci a tím zajistit uspokojivou kvalitu života.

 

Osnova

  •  Příčiny, vznik a fáze onemocnění, typický obraz nemoci, netypické příznaky onemocnění, časový rozvoj nemoci, možnosti léčebného ovlivnění.
  • Ovlivnění rigidity, tremoru a hypokinézy
  • Nácvik motorických aktivit včetně nácviku denních činností.
  • Praktické rady jak pomoci a jak si poradit v denních činnostech s nemocným.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka