Návrat na přehled kurzů

Zásady a pravidla komunikace se seniory

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Naši zaměstnanci byli obsahem školení i podáním lektorky opravdu nadšeni. Tímto bych ráda poděkovala agentuře CURATIO i lektorce za spolupráci a těším se na další kurzy.“

Andrea Faltysová
Domov U fontány, Přelouč

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2010/415-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je předat účastníkům ucelené informace o zásadách a pravidlech komunikace se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Prostřednictvím interaktivních cvičení, kazuistik a příkladů dobré praxe účastníci získají podněty, jak s ohledem na zdravotní nebo smyslové postižení seniorů, s nimi vstupovat do komunikace a pomocí jakých technik udržet komunikační proces. Speciální pozornost je věnována chybám v komunikaci se seniory.

 

Osnova

  • Struktura komunikace, psychická funkce komunikace, druhy komunikace, druhy rozhovoru, vedení úspěšného rozhovoru.
  • O čem senioři rádi mluví, co senioři rádi poslouchají. Životní příběhy seniorů. Specifika komunikace.
  • Dovednosti dobré komunikace a aktivního naslouchání: reflexe, parafráze, povzbuzení, mlčení, vzájemné setkání, emotivní komunikace.
  • Podvádění, infantilizace, bagatelizace, chybné tempo, přerušování, odmítání,  moralizování, kritika, vyhýbání, nereagování, manipulace.
  • Kdo je „problémový“ senior, zdroje obtížné komunikace, znaky patologické komunikace, možnosti komunikace s „problémovým“ seniorem.
  • Potřeby uživatele - seniora sociálních služeb v oblasti komunikace. Postup plánování jejich uspokojení.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka