Návrat na přehled kurzů

Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Věra Berková, DiS.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2018/0736-SP/PC

Cílem kurzu je naučit účastníky vzdělávání sestavit životní příběh klienta, správně odebrat a zaznamenat anamnézu, která zohlední biografii klienta a bude vhodným základem pro budoucí individuální plán péče.

Kurz je zaměřen na podporu sebepéče seniorů a osob se syndromem demence, poskytne informace o využití a práci s biografií při péči o seniory. Biografie přispívá k hledání souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem. Dává prostor pro vznik náhledu na klienta v jeho sociálních vazbách odrážejících historický kontext života. Znalosti získané v kurzu budou účastníci připraveni využít, jak v rámci individuálního plánování, tak při své každodenní práci s klienty sociálních služeb.

 

Osnova

  • Definice pojmů – biografie, anamnéza.
  • Cíl práce s biografií.
  • Přínos znalosti historie klienta pro pečující.
  • Osnova pro sestavení životního příběhu.
  • Demence - stadia demence.
  • Sestavení anamnézy klienta s prvky biografie.
  • Individuální péče vycházející z biografie klienta.
  • Výběr aktivizačních technik dle biografie klienta.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka