Návrat na přehled kurzů

Pastorační péče v sociální práci

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger

Anotace

Akreditace MPSV č. A2017/0527-SP/PC

Spiritualita patří k životu každého člověka, přestože její vyjádření odráží jedinečnost konkrétní osobnosti a jejího životního příběhu. Současný trend aktivního stáří vede ke společenské podpoře co nejdelší fyzické a psychické vitality, zatímco péče o duchovní rozvoj a potřeby je považována za jaksi okrajovou, privátní záležitost, případně za oblast v kompetenci církví. Stěžejní výzvy a úkoly stáří přitom leží zejména v duchovní oblasti. Vzbuzují otázky o smyslu a přijetí života, odpuštění, zpracování utrpení a zla či životě za branami pozemského času.

Cílem kurzu je předat účastníkům základní znalosti pro poskytování resp. zajištění pastorační a duchovní péče, formou praktických nácviků získají podněty jak řešit situace, se kterými se mohou setkávat při poskytování sociálních služeb.

 

Osnova

  • Vymezení pojmů religiozita, pastorační a duchovní péče.
  • Duchovní dimenze v sociální práci. Životní hodnoty, hodnotový systém daného jedince, jejich respektování nebo popírání.
  • Proměny duchovních potřeb v průběhu životního příběhu. Životní příběh: zjištění aktuální fáze životního příběhu, čára života a její popis, navazování na dosavadní příběh a jeho nosné prvky.
  • Spirituální potřeby klientů sociálních služeb. Víra v životě člověka, respekt k jiným vyznáním, ekumenické myšlení, tolerance „víra – nevíra“. Možné objevení vlastní spirituality v nemoci, stárnutí, stáří, umírání.
  • Možnosti a místo pastorační péče v sociální práci. Metody pastorační práce. Kdy odkázat klienta na duchovního. Praktická aplikace tématu prostřednictvím modelových situací, příběhů a hraní rolí.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka