Návrat na přehled kurzů

Rizika a krizové situace při poskytování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. 2016/1121-PC/SP/VP/PP

Negativní jevy, události či procesy mají schopnost ničit nebo devastovat životy, zdraví, majetek, životní prostředí. Riziko v sociálních službách představuje kombinaci pravděpodobnosti vzniku nežádoucího negativního jevu a velikostí následků takového negativního jevu na výstup procesu, na poskytovanou sociální službu.

Cílem kurzu je naučit se rizika odstraňovat nebo je alespoň mírnit a posunout do akceptovatelné oblasti. Řízení rizik při práci s klienty je jedním ze základních stavebních kamenů moderního managementu a každé zařízení, které poskytuje sociální služby, by mělo považovat za riziko vše, co by se mohlo stát zdrojem nejistoty, ohrožení nebo nežádoucí variability při poskytování sociální služby.

 

Osnova

  • Definice rizik. Řízení rizik a možný střet zájmu s právy uživatele sociální služby.
  • Práce s rizikovými situacemi ve vztahu k platné legislativě a s vazbou na standardy kvality sociálních služeb.
  • Vstupní informace o uživateli v kontextu možného rizika.
  • Přiměřená rizika jako součást individuálního plánu služby.
  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k maximální redukci rizika a snížení možnosti použití restriktivních opatření.
  • Restriktivní opatření a jejich dokumentace.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka