Návrat na přehled kurzů

Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. 2016/1167-PC/SP/VP/PP

Vzdělávací program volně navazuje na kurz Myšlenkový stres, posilování duševního zdraví a klade si za cíl seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti pozitivní psychologie a předat podněty pro její využití ve své každodenní práci s klienty sociálních služeb.

Účastníci získají znalosti o pozitivní emocionalitě v mezilidských vztazích, o pozitivním přístupu a myšlení aplikovatelných jak v osobním, tak v pracovním životě. Kurz je zaměřen především na rozvoj pozitivních vlastností a osobnostních rysů jednotlivce i na možnou změnu životního postoje, který vede k větší osobní pohodě. Interaktivní část kurzu bude věnována sebepoznání a cvičením zaměřeným na aktivní využití pozitivního přístupu a pozitivní myšlení zaměstnanců sociálních služeb.

 

Osnova

  • Silné stránky osobnosti, jejich rozpoznání a rozvoj. Psychická stabilita osobnosti.
  • Láska, přátelství, moudrost, nezdolnost, sociální opora, empatie.
  • Pozitivní mezilidské vztahy. Zdravé myšlení, zdravé emoce.
  • Zdravý životní styl – pozitivní a rizikové faktory.
  • Prezentace testu životní spokojenosti.
  • Sebepojetí a sebepoznání – cesta k sebevědomí.
  • Strategie zvládání zátěže. Duševní hygiena jako starost o duši.
  • Well-being čili osobní pohoda a jak být ve svém životě spokojený.
  • Životní postoj a možnost jeho změny.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka