Návrat na přehled kurzů

Smlouvy s klienty sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorovi a vzdělávací instituci CURATIO za zorganizování kurzu Psychiatrické minimum. Všem zúčastněným zaměstnancům se velice líbil a byli nadmíru spokojeni. Těším se na další podobná setkání.“

Jaroslava Otradovská
vedoucí zdravotního úseku
Domov Na Hradě Rychmburk

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Radka Pešlová

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/0095-PC/SP/VP

Cílem kurzu je posluchačům přiblížit úskalí a nejasnosti ve smluvním právu.

Zaměstnanci sociálních služeb nejsou právníci, přesto by ale stejně jako uživatel/klient sociální služby měli smlouvě rozumět a měli by vědět, co v ní má být ošetřeno, k čemu jednotlivé smluvní ujednání slouží a co může ovlivnit.

Ve smluvním právu v sociálních službách vzniká mnoho otázek, které by posluchač měl být schopen nadefinovat a tento kurz by mu měl pomoci nalézt a pochopit odpovědi. Posluchač by se měl dozvědět odpovědi na otázky, který klient a v jakém stádiu svého zdravotního postižení ještě může smlouvu uzavřít, kdo bude smlouvu (i dodatky) uzavírat za klienta, jak lze smluvně valorizovat úhradu, jak do smlouvy zanést rozsah služeb, aby šlo o individualizovanou smlouvu. Patří do smlouvy cíl, vnitřní pravidla, podmínky doručování? Jaký je rozdíl mezi výpovědí, dohodou o ukončení a zánikem smlouvy, kdy se kterého institutu využije? A mnoho dalších odpovědí.

 

Osnova

  • Právní základ.
  • Povinné náležitosti smlouvy, označení smluvních stran.
  • Druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby.
  • Výše úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování.
  • Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb.
  • Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy a další náležitosti.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka