Návrat na přehled kurzů

Příspěvek na péči v sociálních službách - jak dosáhnout jeho odpovídající výše

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Naši zaměstnanci byli obsahem školení i podáním lektorky opravdu nadšeni. Tímto bych ráda poděkovala agentuře CURATIO i lektorce za spolupráci a těším se na další kurzy.“

Andrea Faltysová
Domov U fontány, Přelouč

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Radka Pešlová

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/0094-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je posluchačům přiblížit sociální dávku příspěvek na péči z pohledu zaměstnance sociálních služeb, který má být rádcem a průvodcem klienta. Posluchači budou seznámeni s tím, jak se správně vyplňuje žádost, kdo ji podepisuje, když žadatel už sám nemůže anebo žádosti a následujícímu řízení není schopen porozumět. Co je to procesní opatrovnictví a jaký má vliv na řízení. Kam a komu se žádost podává, a co se děje „za zavřenými dveřmi“ úřadu, než je vydáno rozhodnutí. Jak probíhá a co ovlivňuje sociální šetření nebo šetření posudkového lékaře. 

Co může žadatel dělat, když není spokojený s výsledkem řízení. Je vhodnější podat novou žádost, odvolat se, podat žalobu nebo vše nechat být? Jaká je úspěšnost jednotlivých kroků? Jak vše dlouho trvá. Je možné řízení uspíšit nebo žádat o náhradu škody za průtahy v řízení?

 

Osnova

  • Právní základ, obecně k příspěvku na péči.
  • Počátek řízení.
  • Sociální šetření, lékařské hodnocení.
  • Důkazy, námitky, odvolání, žaloba.
  • Zvýšení příspěvku na péči, práva a povinnosti, náhrada škody.
  • Diskuze.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka