Návrat na přehled kurzů

Příspěvek na péči v sociálních službách - jak dosáhnout jeho odpovídající výše

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za Vámi pořádaný seminář, během něhož jsem se opět mohla přesvědčit, že Vaše kurzy jsou opravdu na vysoké odborné úrovni. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude stejně kvalitně pokračovat i v budoucnu.“

Mgr. Helena Kučová
sociální pracovnice
manažerka Domova Santini, Křtiny

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Radka Pešlová

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/0094-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je posluchačům přiblížit sociální dávku příspěvek na péči z pohledu zaměstnance sociálních služeb, který má být rádcem a průvodcem klienta. Posluchači budou seznámeni s tím, jak se správně vyplňuje žádost, kdo ji podepisuje, když žadatel už sám nemůže anebo žádosti a následujícímu řízení není schopen porozumět. Co je to procesní opatrovnictví a jaký má vliv na řízení. Kam a komu se žádost podává, a co se děje „za zavřenými dveřmi“ úřadu, než je vydáno rozhodnutí. Jak probíhá a co ovlivňuje sociální šetření nebo šetření posudkového lékaře. 

Co může žadatel dělat, když není spokojený s výsledkem řízení. Je vhodnější podat novou žádost, odvolat se, podat žalobu nebo vše nechat být? Jaká je úspěšnost jednotlivých kroků? Jak vše dlouho trvá. Je možné řízení uspíšit nebo žádat o náhradu škody za průtahy v řízení?

 

Osnova

  • Právní základ, obecně k příspěvku na péči.
  • Počátek řízení.
  • Sociální šetření, lékařské hodnocení.
  • Důkazy, námitky, odvolání, žaloba.
  • Zvýšení příspěvku na péči, práva a povinnosti, náhrada škody.
  • Diskuze.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka