Návrat na přehled kurzů

Vybrané stimulační metody práce v péči o imobilní seniory

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za Vámi pořádaný seminář, během něhož jsem se opět mohla přesvědčit, že Vaše kurzy jsou opravdu na vysoké odborné úrovni. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude stejně kvalitně pokračovat i v budoucnu.“

Mgr. Helena Kučová
sociální pracovnice
manažerka Domova Santini, Křtiny

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. 2016/0066-PC/SP/PP

Klienti, kteří tráví většinu svého dne v lůžku, jsou kromě jiného ohroženi rozvojem psychické deprivace a trpí nedostatkem smyslových podnětů. Účinnou prevencí takového stavu je přiměřená nejen tělesná, ale i duševní aktivizace, dostatek stimulačních podnětů z okolí, zajištění sociálních kontaktů a individuálně přizpůsobený denní program.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základy práce s biografií a s aktivizačními programy, které se opírají o biografii seniora. Dále bude představen stimulační koncept zaměřený na aktivizaci smyslů a metody posilující orientaci v realitě. Účastníci budou umět popsat a vytvořit stimulující prostředí u lůžka nejen imobilních seniorů a všechny uvedené metody budou umět smysluplně integrovat do práce s klienty s poruchou mobility.

 

Osnova

  • Fyzické, psychické a sociální změny u osob dlouhodobě upoutaných na lůžko.
  • Aktivizace smyslů – zaměstnání imobilního seniora po stránce kognitivní, motorické a verbální.
  • Orientace v realitě – zapojení smyslů, využití předmětů, práce s ročním obdobím.
  • Metoda práce se vzpomínkami.
  • Praktické příklady aktivizace klientů upoutaných na lůžko.
  • Podněty pro stimulující prostředí u lůžka imobilního seniora.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka