Návrat na přehled kurzů

Vybrané pracovně-právní vztahy v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 5 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ne

Anotace

V rámci své profese se zaměstnanci sociálních služeb setkávají se značně rozsáhlou škálou pracovně-právních vztahů, mají velké množství povinností, jejichž nesplnění může dát vzniknout různým druhům odpovědnostních vztahů, ať už občansko-právních, pracovně-právních, trestně-právních nebo i některým speciálním.

Cílem kurzu je seznámení se zákonnými předpisy, které řeší pracovně-právní vztahy s důrazem na sociální služby.

 

Osnova

 • Vznik pracovního poměru ve smyslu povinností z pracovního poměru.
 • Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení).
 • Ukončování pracovního poměru.
 • Pracovní doba, přestávky v práci, směnnost a odpočinek mezi směnami, pracovní pohotovost, práce přesčas.
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance se vztahem k zákoníku práce.
 • Překážky v práci.
 • Dovolená.
 • Odpovědnost v občansko-právních a pracovně-právních vztazích.
 • Trestně-právní odpovědnost.
 • Odpovědnost za přestupky.
 • Vybrané přestupky na úseku sociální a zdravotní péče.
 • Odpovědnost v občansko-právních a pracovně-právních vztazích. Zákon č. 262/2006 Sb, Zákoník práce.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka