Návrat na přehled kurzů

Finanční gramotnost – základy dluhové problematiky pro sociální služby

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2015/1110-PC/SP/VP/PP

Akreditovaný kurz pro všechny, kteří se ve svém soukromém nebo profesním životě setkali s problematikou zadlužení, a kteří chtějí zadluženým lidem pomoci.

Kurz seznamuje účastníky se základními pojmy z dluhové problematiky, podává přehled základních forem úvěrů a zápůjček, kritérií pro hodnocení jejich výhodnosti a rizik ještě před uzavřením příslušných smluv. Upozorňuje na prevenci rizik vyplývajících z nekontrolovaného nárůstu dluhů, zejména dluhovou past a následnou exekuci, vč. základních pojmů a principů průběhu exekučního řízení, práv, povinností a možností obrany dlužníka, oprávnění a povinnosti exekutora.

Účastníci obdrží základní informace o insolvenčním řízení a podrobné informace o institutu oddlužení dle insolvenčního zákona (tzv. osobní bankrot), zejména o zásadách, podmínkách, pravidlech a postupech oddlužení, právech a povinnostech dlužníka. Součástí jsou příklady z praxe a ukázky postupu při ověřování splnění podmínek stanovených pro povolení oddlužení a při vyplňování stanovených formulářů.

Účastníci současně obdrží informace, na jaké instituce se mohou obrátit se žádostí o pomoc v případech nekontrolovatelného a nezvladatelného nárůstu dluhů.

Každý výukový blok je vždy zahájen úvodem do přednášené problematiky, jejím právním rámcem, vysvětlením klíčových pojmů, výzvou účastníkům ke sdělení jejich zkušeností a očekávání od prezentace tématu.

V průběhu kurzu probíhá dialog účastníků s lektorem ohledně jejich dotazů.

 

Osnova

  • Úvěry a zápůjčky, smlouvy o úvěru (spotřebitelském úvěru) a smlouvy o zápůjčce.
  • Rizika finančních závazků při jejich neuváženém uzavření nebo při neočekávaných negativních změnách životní situace.
  • Exekuční řízení, základní pojmy a právní rámec, možnosti obrany. 
  • Insolvenční řízení, základní pojmy, právní rámec, způsoby řešení úpadku.
  • Modelování dopadů půjček nebo oddlužení na rodinný rozpočet.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka