Návrat na přehled kurzů

Finanční gramotnost – základy dluhové problematiky pro sociální služby

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2015/1110-PC/SP/VP/PP

Akreditovaný kurz pro všechny, kteří se ve svém soukromém nebo profesním životě setkali s problematikou zadlužení, a kteří chtějí zadluženým lidem pomoci.

Kurz seznamuje účastníky se základními pojmy z dluhové problematiky, podává přehled základních forem úvěrů a zápůjček, kritérií pro hodnocení jejich výhodnosti a rizik ještě před uzavřením příslušných smluv. Upozorňuje na prevenci rizik vyplývajících z nekontrolovaného nárůstu dluhů, zejména dluhovou past a následnou exekuci, vč. základních pojmů a principů průběhu exekučního řízení, práv, povinností a možností obrany dlužníka, oprávnění a povinnosti exekutora.

Účastníci obdrží základní informace o insolvenčním řízení a podrobné informace o institutu oddlužení dle insolvenčního zákona (tzv. osobní bankrot), zejména o zásadách, podmínkách, pravidlech a postupech oddlužení, právech a povinnostech dlužníka. Součástí jsou příklady z praxe a ukázky postupu při ověřování splnění podmínek stanovených pro povolení oddlužení a při vyplňování stanovených formulářů.

Účastníci současně obdrží informace, na jaké instituce se mohou obrátit se žádostí o pomoc v případech nekontrolovatelného a nezvladatelného nárůstu dluhů.

Každý výukový blok je vždy zahájen úvodem do přednášené problematiky, jejím právním rámcem, vysvětlením klíčových pojmů, výzvou účastníkům ke sdělení jejich zkušeností a očekávání od prezentace tématu.

V průběhu kurzu probíhá dialog účastníků s lektorem ohledně jejich dotazů.

 

Osnova

  • Úvěry a zápůjčky, smlouvy o úvěru (spotřebitelském úvěru) a smlouvy o zápůjčce.
  • Rizika finančních závazků při jejich neuváženém uzavření nebo při neočekávaných negativních změnách životní situace.
  • Exekuční řízení, základní pojmy a právní rámec, možnosti obrany. 
  • Insolvenční řízení, základní pojmy, právní rámec, způsoby řešení úpadku.
  • Modelování dopadů půjček nebo oddlužení na rodinný rozpočet.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka