Návrat na přehled kurzů

Individuální plánování sociálních služeb v kazuistikách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Naši zaměstnanci byli obsahem školení i podáním lektorky opravdu nadšeni. Tímto bych ráda poděkovala agentuře CURATIO i lektorce za spolupráci a těším se na další kurzy.“

Andrea Faltysová
Domov U fontány, Přelouč

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. 2014/1471–PC/SP/VP

Vzdělávací program navazuje na základní znalosti spojené s problematikou tvorby individuálních plánů a plánů péče v terénních, pobytových sociálních službách a sociálních lůžkách zdravotnických zařízení. Cílem vzdělávacího programu je pomoci pracovníkům v přímé obslužné péči zvládnout roli klíčového pracovníka v rovině plánování sociální služby, sjednotit obsah plánů péče, který musí vycházet z individuálních potřeb klientů, z materiálních, lidských a technických podmínek zařízení a z  vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje základní činnosti pro poskytování sociálních služeb.

Lektorka při své prezentaci může pracovat s elektronickou dokumentací vašeho zařízení, ve které prezentuje správné vyplnění formulářů a práci s nimi. Avšak je třeba zajistit, aby byla přístupná v PC v přednáškové místnosti.

 

Osnova

  • Základní znaky individuálních plánů péče v sociálních službách.

  • Role klíčového pracovníka se vztahem k plánování péče.

  • Vstupní informace o uživateli.

  • Formulace cílů péče sestavené na základě dohody s uživatelem.

  • Zápis klientových zdrojů vedoucích k dosažení společného cíle v péči.

  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k dosažení cíle péče.

  • Hodnocení poskytnuté péče uživatelem klientem a klíčovým pracovníkem.

  • Nejčastější chyby v procesu IP řešené prostřednictvím kazuistik a příkladů dobré praxe.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka