Návrat na přehled kurzů

Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Naši zaměstnanci byli obsahem školení i podáním lektorky opravdu nadšeni. Tímto bych ráda poděkovala agentuře CURATIO i lektorce za spolupráci a těším se na další kurzy.“

Andrea Faltysová
Domov U fontány, Přelouč

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET KREDITŮ: 4 POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2017/0153-PC/SP/VP

Hodnocení zaměstnanců je jednou z klíčových oblastí vedení lidí, profesní rozvoj zaměstnanců je nejvýznamnější nástroj vedoucí k trvale udržitelné kvalitní a odborné práci zaměstnanců sociálních služeb.

Kurz si klade za cíl zprostředkovat účastníkům základní orientaci v problematice standardu sociálních služeb číslo 10 Profesní rozvoj zaměstnanců. Účastníci získají informace, jak souvisí hodnocení zaměstnanců se strategickými plány organizace, proč je pravidelné hodnocení pracovníků nezbytné, jaké jsou možnosti posuzování pracovní výkonnosti u zaměstnanců, jak s hodnocením pracovat, jaké výstupy lze od hodnocení očekávat. V návaznosti na hodnocení pracovníků budou účastníci znát proces tvorby osobních rozvojových cílů zaměstnanců, způsob stanovení individuálního vzdělávacího plánu zaměstnance a vzdělávacího plánu organizace.

 

  hodnoceni02 hodnoceni01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osnova

  • Vnímání hodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislostech.
  • Cíle, možnosti, způsoby a metody hodnocení. Vícezdrojové hodnocení. Zpětná vazba 180° a 360°.
  • Stanovení osobních cílů zaměstnance, metoda SMART.
  • Práce s výsledky hodnocení. Prezentace nejčastějších chyb a možných problémů při používání vlastních hodnotících dotazníků.
  • Hodnotící pohovor, formulace závěrů hodnocení zaměstnance.
  • Role organizace a nadřízeného v procesu hodnocení zaměstnanců.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka