Návrat na přehled kurzů

Řízení změn v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za Vámi pořádaný seminář, během něhož jsem se opět mohla přesvědčit, že Vaše kurzy jsou opravdu na vysoké odborné úrovni. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude stejně kvalitně pokračovat i v budoucnu.“

Mgr. Helena Kučová
sociální pracovnice
manažerka Domova Santini, Křtiny

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2018/0414-SP/VP

Tlak na organizace bude v následujících letech narůstat, ať již půjde o zvyšování kvality poskytované sociální služby, snižování nákladů nebo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu sociálních služeb. Podstatnými problémy při zavádění změn v organizacích není organizační struktura, strategie organizace nebo nedostatek finančních prostředků, ale především slabá interní komunikace v rámci organizace. Pro zavádění změn je důležité získat podporu nejen mezi vedoucími, ale také mezi zaměstnanci, kterých se změny budou bezprostředně dotýkat.

Cílem kurzu je dát podněty osobám, které řídí a realizují změny v sociálních službách, jak správně pracovat nejen s informacemi a myšlením, ale také s emocemi zaměstnanců. Účastníci si uvědomí, jak důležité je umět překonat přirozené obavy a nechuť lidí ke změnám a soustředit se na dlouhodobé zakotvení žádoucích změn v organizační struktuře.

 

Osnova

  • Osm kroků vedoucích k realizaci změny.
  • Komunikace jako základní kámen v procesu změny.
  • Styly vedení a jejich vliv při zavádění změn v sociálních službách.
  • Umění správně stanovit cíle a delegovat změnu.
  • Psychologie prožívání změny.
  • Nejčastější faktory, které brání v realizaci vize/změny v sociálních službách.
  • Využití výsledků a podpora dalších změn.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka