Návrat na přehled kurzů

Řízení změn v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2013/0300-SP/VP

Tlak na organizace bude v následujících letech narůstat, ať již půjde o zvyšování kvality poskytované péče, snižování nákladů, zvýšení konkurenceschopnosti apod.

Podstatnými problémy při zavádění změn v organizacích není organizační struktura, strategie organizace či nedostatek financí, ale především slabá interní komunikace. Pro zavádění změn je důležité získat podporu nejen mezi manažery, ale také mezi pracovníky, kterých se změny bezprostředně týkají.

Management organizací by měl umět pracovat nejen s informacemi a myšlením, ale také s emocemi svých zaměstnanců. Je důležité umět překonat přirozené obavy a nechuť lidí ke změnám a soustředit se na dlouhodobé zakotvení žádoucích změn v podnikové kultuře.

Osnova

  • Osm kroků vedoucích k realizaci změny.
  • Komunikace jako základní kámen v procesu změny.
  • Styly vedení a jejich vliv při zavádění změn.
  • Umění správně stanovit cíle a delegovat změnu.
  • Psychologie prožívání změny.
  • Nejčastější faktory, které brání v realizaci vize/změny.
  • Využití výsledků a podpora dalších změn.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka