Kreditní systém

Kreditní systém pro kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Senát Parlamentu České republiky dne 8. 6. 2017 schválil novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, prezident novelu podepsal dne 21. 6. 2017. Novelou zákona č. 96/2004 Sb. k 1. 9. 2017 končí systém registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCO NZO v Brně a rovněž se bez adekvátní náhrady ruší kontrola jejich celoživotního vzdělávání formou kreditního systému. Ruší se tedy vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ruší se bez náhrady vyhláška č. 423/2004 Sb. a ruší se Registr v NCO NZO v Brně.

Údaje vedené v brněnském registru nelékařských zdravotnických pracovníků převede NCO NZO do Národního registru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016 Sb.). Národní registr zdravotnických pracovníků je vedený nezávisle na celoživotním vzdělání a žádné kredity sledovat nebude.

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z. s. nebude od 14. 8. 2017 přijímat žádosti o vydání souhlasného stanoviska a posudková komise od 1. 9. 2017 přeruší svou činnost do doby, než odpovědné vládní instituce rozhodnou o jiném způsobu evidence celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Doporučení pro nelékařské zdravotnické pracovníky:
Celoživotní vzdělávání je i nadále povinné, ale forma a evidence není zatím oznámena. Pořadatel vzdělávacích akcí vystaví účastníkům potvrzení o účasti. Uschovejte si doklady o účasti na vzdělávacích akcích pro pozdější doložení vašeho celoživotního vzdělávání.

Další informace najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.